شرکت بازرگانی اردلان تجارت خیام
نوین عایق انرژی

اشتراک ماهنامه کاسپین امروز

دریافت دانلود فرم اشتراک نشریه کاسپین امروز  1393

 

مبلغ اشتراک ماهنامه کاسپین امروز

پست عادی مدت اشتراک مبلغ
12 ماه 80000  تومان
6 ماه 40000  تومان

 

پست سفارشی

مدت اشتراک مبلغ

12  ماه

120000 تومان

6  ماه

60000 تومان