شرکت بازرگانی اردلان تجارت خیام
نوین عایق انرژی

کدام کاشی برای چه مصرفی؟

کدها را دریابید
برای خريدن كاشی های سراميكی علاوه ‌بر طرح و رنگ بايد به چيزهای ديگری نيز توجه كرد. هر كاشی كه توليد و فروخته می شود يك كاركرد مشخص دارد و اين كاركرد مشخص به طور واضح و روشن روی برچسبی بر روی جعبه آن نوشته شده است. با اين حال، اين نوشته‌ها معمولا به صورت كد هستند. فهميدن اين كدها به شما كمك می كند تا كاشی سراميكی را خريداری كنيد كه مناسب پروژه‌ شماست و حتی باعث ذخيره‌شدن پول شما می شود.

طبقه‌بندی
چهار يا پنج نوع طبقه‌بندی وجود دارد كه بر روی همه جعبه‌های كاشی های سراميكی درج می شود. اگر براق باشد (دارای يك لايه براق) پنج نوع و اگر براق نباشد چهار نوع طبقه‌بندی وجود دارد. وقتی می خواهيد كاشی بخريد اين برچسب ها را به‌‌دقت بخوانيد. به‌دنبال طبقه‌بندی كاشی مورد نظر باشيد: درجه، pei، جذب آب، ضريب اصطكاك، مقاومت در برابر يخ‌زدن، و چندرنگی.

درجه
اولين مورد درجه كاشی است. درجه يك بهترين كيفيت است، درجه دو شبيه درجه يك است اما قيمت آن كمی كم‌تر است. درجه يك و درجه دو مناسب كف هستند. كاشی درجه سه استحكام كافی برای اين‌كه روی آن راه برويم را ندارد و بيش‌تر در ديوار استفاده می شود. از كاشی كف می توان در ديوار استفاده كرد اما كاشی های ديوار را نمی توان در كف به كار برد. حتما توجه داشته باشيد كه كاشی كه در كف استفاده می كنيد حداقل درجه دو باشد.

درجه سائيدگی
طبقه‌بندی دوم چيزی است كه به آن درجه‌بندی pei می گويند. pei قابليت يك كاشی براق را در برابر سائيدگی و دوام آن به‌عنوان يك كاشی كف را درجه‌بندی می كند. فقط كاشی های براق دارای درجه aa هستند، و اگر می خواهيد كاشی غيربراق بخريد چنين درجه‌بندی را بر روی برچسب آن پيدا نخواهيد كرد.
كاشی های سراميكی كه دارای درجه های مختلف هستند برای مصارف تزئینی.فضای مسکونی و یا اداری قابل اشخاص هستند.

درجه جذب آب
طبقه‌بندی مهم ديگر كه هنگام خريدن كاشی بايد به آن توجه كنيد ميزان جذب آب يا (W.A.) كاشی هاست. درجه‌بندی W.A. يك كاشی به شما می گويد كه آيا كاشی مورد نظر مناسب استفاده در مناطق مرطوب يا فضاهای بيرونی است يا خير؟چهار دسته‌بندی در درجه‌بندیW.A. وجود دارد كه در آن‌ها نام و درصد جذب آب يك كاشی بيان می شود.
ميزان ليزی درجه‌بندی مهم ديگر ضريب اصطكاك و مخفف آن (C.O.F) است. COF به مقاومت طبيعی كاشی در برابر ليزخوردن اشاره دارد. هرچه ميزان آن بيش‌تر باشد كفی كه با اين كاشی فرش شده است اصطكاك كم‌تری با پای افراد برقرار می كند و اگر ميزان آن كم باشد يعنی كف ليز است.

مقاومت به سرما
مقاومت در برابر سرما به شما می گويد كه آيا كاشی مورد نظر توانايی مقاومت در برابر سرمای بيرون را دارد يا خير. اگر از كاشی مورد نظر در فضاهای داخلی می خواهيد استفاده كنيد اين درجه‌بندی خيلی اهميتی ندارد.برای چه مصرفی؟